dimarts, 13 de març de 2018

S’atura el desnonament de Roger 31

Avui, a les 9,30 del matí la comitiva judicial volia desnonar i deixar al carrer la família que viu a Roger, 31. La concentració convocada per la PAH, la Comissió d’Afectats per la MPGM de Juan de Sada i l’Associació de Veïns de Badal, Brasil, Bordeta ha aconseguit aturar el desnonament.La casa baixa de Roger, cantonada Fisas està afectada per la MPGM de Juan de Sada feta sense la participació del veïnat que preveu, entre d’altres, una rambla que no va enlloc i uns edificis sobre el carrer Fisas que taparan els actuals edificis que donen a Fisas. El propietari de la casa, Fincas Armengol SCP, ha promogut el desnonament de la família que n’és la llogatera des de fa més de 50 anys, malgrat que ni el Projecte de Reparcel·lació ni el Projecte d’Urbanització encara no han estat aprovats, per la qual cosa falta molt de temps pel possible començament de qualsevol obra.
La MPGM i el mateix Projecte de Reparcel·lació reconeixen el dret de reallotjament i d’indemnització pels llogaters legals dels habitatges afectats que ja hi fossin al març de 2009, data d’aprovació inicial de la MPGM de Juan de Sada, però la propietat no ha facilitat que poguessin exercir el seu dret al reallotjament o a la indemnització, i fins i tot el 2012 va forçar un canvi de la titularitat del lloguer. Ara la propietat no ha volgut renovar el contracte de lloguer i vol el deixar al carrer aquesta família.
Primer una MPGM, com la de Juan de Sada, que es va aprovar de manera injusta al marge del veïns. Després un propietari, Germans Fisas-Bosch SLU, que s’ha permès durant anys posar en perill la salut del veïnat pel l’ensorrament i el trencament de les cobertes d’uralita de les seves naus sense fer res.  I ara la injustícia d’un desnonament sense reallotjament que de moment hem aconseguit aturar.
VOLEM UNA SOLUCIÓ PER A LA FAMÍLIA DE ROGER, 31
VOLEM REALLOTJAMENTS DIGNES

VOLEM LA PLAÇA. PROU ESPECULACIÓ

dissabte, 10 de març de 2018

La Síndica de Greuges ens dona la raó i censura la tardança del Districte en enderrocar les naus en mal estat de Juan de Sada

La Síndica de Greuges de Barcelona ha estimat la queixa que vam fer el 12 de juny passat per la inacció de l’Ajuntament de Barcelona davant el perill de nous esfondrament de les cobertes d’amiant de les quatre naus industrials de Violant d’Hongria, 18 i l’abandonament en que el propietari les tenia.
La Síndica censura el Districte de Sants-Montjuïc perquè, tal com diu, la intervenció municipal ha arribat molt tard, després d’anys de queixes de la ciutadania i sobretot després de 19 mesos des que en el Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc es va donar a conèixer el greu perill que suposava per a la salut pública l’exposició a les fibres d’amiant de la cobertura malmesa de la nau denunciada”  (el ressaltat és nostre)
Tal com diu “El Districte de Sants-Montjuïc ja era coneixedor de l’estat ruïnós de la nau industrial des de feia anys, perquè l’any 2011 va tenir dos expedients oberts de resultes de les males condicions d’una part del solar. És l’any 2016 quan en un Consell Municipal s’exposa el perill que suposen per al veïnat les teulades d‘uralita ensorrades i amb fragments esmicolats al terra, amb el consegüent alliberament de fibres nocives per a les persones. El març de 2017, en una nova sessió d’aquest òrgan, els representants municipals van assegurar que s’instaria la propietat que retirés les restes de la cobertura per tal de complir amb els protocols de recollida de la fibra d’amiant. La Gerència del districte no incoa un expedient de protecció de legalitat urbanística fins els mes de maig de 2017 i de resultes de l’expedient obert per la intervenció dels Bombers uns mesos abans, no per la denúncia dels veïns ni per la informació que consta del Consell Municipal referit(el ressaltat és nostre)
La decisió que ha pres ha estat:
-          Estimar la queixa perquè, tot i que finalment s’ha enderrocat la nau, l’execució ha estat excessivament dilatada en el temps.
-          Recomanar al Districte de Sants-Montjuïc que, per tal de millorar el servei, agiliti els expedients de disciplina urbanística, més encara els que estan vinculats amb problemes d’insalubritat i afectacions en la salut pública.
-          Recomanar a la Regidoria de Drets Socials i l’Agència de Salut Pública de Barcelona que(, ...,) estudiï (...)la Recomanació del Parlament Europeu núm. 2012/2065(INI) per considerar quines de les propostes que s’hi fan poden ser assumides pel consistori, com el cens d’edificis amb presència d’amiant o l’inici del procés de desamiantat amb el menor temps possible,.... (els ressaltats són nostres)

Esperem que el Districte de Sants-Montjuïc i l’Ajuntament de Barcelona atenguin les recomanacions de la Síndica de Greuges de Barcelona perquè aquestes no afecten únicament al problema que hem tingut amb les naus en mal estat de Juan de Sada, sinó que ha posat en evidència  la tardança del Districte per solucionar un tema que afecta la salut pública, que demà pot ser qualsevol altre, i com el Districte no ha atés les queixes del veïnat, així com insta a l’Ajuntament a que elabori una política municipal sobre el perills de la presència d’edificis amb amiant a la ciutat.