dissabte, 15 de novembre de 2014

Resum sobre la reunió mantinguda el passat 5 de novembre al Districte

Reunió el dia 5 de novembre al Districte amb el gerent Francesc Giménez i l'arquitecte Miguel Ángel Valdueza

Temes:

  • Solar ocupat al Passatge Badal número 2: la SAREB (propietària actual del solar) ha presentat una demanda (penal) al jutge per al desallotjament. EL jutge la resoldrà a facor de la juridisdicció ordinaria, procés que és lent. L'Ajuntament de Barcelona instarà un contenciós d'infrahabitabilitat que creuen que serà efectiu en un termini e 2 meses. Mentres tant, s'anirà netejant el solar.
  • Arranjament del Carrer Daoiz y Velarde: està en el comitè d'Obres dins d'aquest mes de novembre. L'inici de les obres no pot trigar massa.
  • Arranjament de la Rambla Badal de la zona de ocupà transitòriament el Mercat de Sants:  l'arranjament correspon a Mercats de Barcelona, que, de moment, no té cap partida pressupostària.  L'Ajuntament ha fet ja el 20% de l'obra que li correspon a Mercats. S'espera que no es demori massa en iniciar les obres.
  • Arranjament d'alguns carrers del barri: CiU i PSC han pactat un acord per arreglar alguns dels carrets del Districte de Sants-Montjuïc. A la zona de Badal-Brasil-Bordeta s'hi troben els carrers Escultor Canet, Sant Frederic, Bacardí i Begur.
  • Reurbanització de la Rambla Bada entre la carretera de Sants i les vies del tren: D'acord amb les converses mantingudes amb Hàbitat Urbà i reclamades pels veïns, s'insisteix en la reurbanització de la Rambla de Badal. El desig dels veïns és que hi hagi una zona verda semblant a la que hi ha a la zona de la carretera de Sants a Av. Madrid i que es canviïn els arbres i les palmeres per altres espècies que donin més ombra, especialment, a l'estiu, en què la zona esdeve molt colurosa i lletja.
  •  Carrer Juan de Sada: es reclama més iluminació, car en l'anterior legislatura es van eliminar alguns fanals i ara, per la nit, és molt fosc.
  • Carrer de Burgos amb Riera de Tena: es demana que es torni a senyalitzar el pas de zebra prèviament existent i que, en fer les obres al Carrer de Burgos, fou eliminat.