dimecres, 7 de novembre del 2012

Retorn a l'anterior Projecte!

En una reunió convocada a l'Ajuntament pel PSC, amb ajuda de Ciutandans i PP, es va proposar tornar a l'anterior projecte i recolzar als veïns i entitats del barri. Amb la sorpressa de que CIU, va fer marxa enrere i va recolzar també l'anterior projecte. Tornem al principi. Hem perdut sis mesos en discussions inútils.

En el següent enllaç podeu veure el resum de la notícia publicada a BTV.

Conclusions de l'Assamblea Veïnal 27/09/2012

En la convocatòria de l'Assamblea del passat dia 27 de setembre es va parlar de la urbanització del carrer Antoni Capmany. Estava convocada per 5 associacions de veïns i es van congregar uns 80 veïns per presentar i debatre el nou projecte d'urbanització del carrer Capmnay i les vies del tren, proposat pel Departament d'Hàbitat Urbà.

El nou projecte proposat és bastant diferent de l'anterior, que ja havia estat parlat i consensuat amb l'anterior equip de Govern Municipal.

Les modificacions més importants del projecte actual són:

  • Eliminació del talús en rampa per accedir al calaix que cobreix les vies del metro i del tren. D'aquesta forma en el nou projecte es convertirà en accès mitjançant rampes enganxades al calaix i ascensors.
  • La realització d'una nova via de circulació de cotxes des de plaça de Sants fins Riera Blanca.
Les dues anteriors modificacions s'han considerat negatives per part de totes les associacions veïnals perque en el projecte anterior s'havien projectat uns talussos ajardinats per les dues bandes del calaix. En el projecte actual, aquests talussos ajardinats s'han substituit per aquestes rampes d'accés, que fan molt agressiva la vista del calaix, generant un impacte ambiental important.

Projecte  de l'anterior equip de Govern: