dijous, 30 de maig de 2013

Mossos i arqueòlegs entren al refugi anti-aeri de Juan de Sada

El passat dimarts dia 28 de maig un equip de seguretat i prevenció i arqueòlegs del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona van accedir a través d'una claveguera al refugi anti-aeri que es troba a la zona de Juan de Sada. El motiu és la reclamació per part dels veïns de preservar el refugi i valorar la viabilitat d'aquesta proposta. 
Els arqueòlegs ens van comunicar que el refugi semblava en bon estat i que realitzaran un informe de les mesures i dades que van prendre.
Molts veïns encuriosits es van apropar per veure l'entrada al refugi, així com gent gran que encara s'enrecorda d'haver baixat durant els bombardejos a la ciutat.
dijous, 2 de maig de 2013

Reunió amb l’ICS sobre el CAP de Carreras i Candi El passat divendres 19 de març es va produir una reunió entre el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Associació de Veïns de Badal-Brasil-Bordeta per abordar la problemàtica del tancament del CAP de Carreras i Candi.

La reunió va tenir lloc a la seu del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). Durant la reunió, l’Associació de Veïns de Badal-Brasil-Bordeta va transmetre a l’interlocutor del CSB, Xavier Altimiras, la preocupació existent al barri sobre la continuïtat del CAP de Carreras i Candi. En aquest sentit, es va transmetre que l’actual CAP dóna servei a una població local majoritàriament envellida, per la qual cosa, el seu trasllat suposa un greu perjudici per als veïns i veïnes de Sants. Per això, es va instar al CSB a intercedir per tal que el CAP definitiu es mantingui en una zona propera a la Bordeta, per tal de vertebrar el barri i no obligar a gent gran a desplaçar-se a l’altra banda del Sants-Badal. Per això, l’Associació de Veïns va facilitar la direcció de dos locals disponibles que cobririen les necessitats per al nou CAP, tant pel que fa a la seva posició geogràfica dins del barri, com a l’espai intern disponible. Com vàrem fer saber a l’SCB, aquestes dues alternatives ja han estat facilitades a la Regidoria de Sants, malgrat que, pel que ens consta, no ho ha comentat al CSB. En aquest punt, vam explicar al Sr. Altimiras el rebuig per part del veïnat de l’emplaçament del futur CAP a Juan de Sada, ja que suposaria situar un equipament tant necessari en una posició perifèrica al barri, cosa que es traduiria forçosament en desplaçaments més llargs per part dels veïns i veïnes del barri, especialment aquells que viuen a la zona del barri de la Bordeta. Per contra, les alternatives proposades per l’Associació de Veïns tenen en compte tant la minimització dels desplaçaments dels veïns i veïnes, com l’objectiu de vertebrar i cohesionar el barri.

Per altra banda, des del SCB es van comprometre a intentar cercar una solució consensuada a la problemàtica del CAP actual. Per aquest motiu, explorarien la idoneïtat dels locals facilitats per l’Associació de Veïns de Badal-Brasil-Bordeta. En tot cas, el CSB va comprendre les reivindicacions dels veïns i veïnes del barri en el que respecta a la mobilitat de la gent gran, així com en la necessitat d’accelerar el procés de construcció del nou CAP. Per aquest motiu, l’Associació de Veïns Badal-Brasil-Bordeta vol expressar la seva satisfacció sobre el desenvolupament de la reunió i es mostra esperançada que, al final, es pugui arribar a un acord a tres bandes entre el barri, el CSB i l’Ajuntament sobre la ubicació del nou equipament sanitari.